درآمد 13 هزارمیلیاردی دولت از گرانی بنزین :: نشریه خبری پایدار


درآمد 13 هزارمیلیاردی دولت از گرانی بنزین

درخواست حذف این مطلب
به گزارش رجانیوز به نقل از تسنیم؛ حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوری اسلامی گفت: همه مشکلات از اجرا نشدن قانون آغاز می شود.وی افزود: در ماده 39 برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده شده است که قیمت ها را افزایش دهد اما بر این نیز تاکید شده که در آمد ها باید بر اساس قانون و آنچه که قانون مشخص کرده است هزینه شود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده مغایر برنامه ششم توسعه است گفت: در برنامه ششم همه منابع یارانه ها مشخص و محل هزینه آن نیز شفاف است اما دولت هزینه ها را به اختیار خود انجام می دهد و افزایش قیمت ها را بر عهده مجلس می گذارد.حاجی بابایی بیان اینکه افزایش قیمت حامل های انرژی موضوع سیاسی نیست افزود: در تبصره 18 لایحه بودجه دولت می تواند در سال 97 قیمت های حامل های انرژی را به گونه ای افزایش دهد که 17 هزار و 400 میلیارد تومان در مقایسه با ابتدای سال 96 افزایش درآمد داشته باشد.وی گفت: فقط با گران شدن بنزین دولت 13 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد خواهد داشت.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: از 110 هزار میلیارد تومان درآمد دولت فقط 30 هزار میلیارد تومان در بودجه آمده است و محل هزینه بقیه آن مشخص نیست و در خزانه واحد نمی رود.حاجی بابایی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده کمک به اقشار ضعیف جامعه دیده نمی شود گفت: گرانی قیمت ها خوب است اما باید رعایت حال مردم نیز شود.وی افزود: اگر بودجه سال آینده تصویب شود اقشار ضعیف جامعه نمی توانند گرانی حاصل از آن را تحمل کنند.