نابودی سالانه 2 میلیارد تن خاک در کشور :: نشریه خبری پایدار


نابودی سالانه 2 میلیارد تن خاک در کشور

درخواست حذف این مطلب
نابودی سالانه 2 میلیارد تن خاک در کشوربه گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد عقیقی در نشست هماهنگی فاز دو پروژه بین الملی مدیریت مشارکتی جنگل و مراتع (جایکا) در حوزه آبخیز کارون بزرگ، اظهار کرد: پروژه جایکا با مطالعات توجیهی شروع شد و دستاوردهایی را داشته است.وی افزود: در اجرای پروژه جایکا بخش بین دستگاهی ضعیف عمل کرد و آموزش بر اساس فرهنگ کار و تلاش در تمام بخش ها صورت گرفت.مدیر دفتر حفاظت خاک سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری ادامه داد: این پروژه به صورت پایلوت در شش استان کشور اعم از چهارمحال و بختیاری، اصفهان و ... اجرا شد.وی با اشاره به اینکه در فاز دو این پروژه ظرفیت سازی برای مدیران درحوزه کارون انجام شد و در نهایت خروجی های مطلوب حاصل شد، تاکید کرد: خروجی یک از فاز دو، خروجی نرم افزاری در حوزه مدیریت است.عقیقی با بیان اینکه خروجی دو در این فاز ادامه فاز یک و اقدامات فیزیکی است و بیشتر در حوزه حفاظت آب و خاک و پوشش گیاهی است، تصریح کرد: در خروجی سه، اقداماتی که در فاز یک انجام شده تعمیم خواهند یافت که در این خروجی تنها چهارمحال و بختیاری را خواهیم داشت.مدیر دفتر حفاظت خاک سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری اضافه کرد: خروجی چهار این فاز برای دو یا سه استان انجام می شود و خروجی پنج در شش استان اجرا خواهد شد. برای فاز دو ساختار اجرایی دیده شده است و از فروردین ماه ۹۷ این فاز آغاز می شود.وی تاکید کرد: یکی از اهداف آبخیزداری، حفاظت از آب و خاک است که با حفاظت خاک می توان آب را نیز حفاظت کرد؛ به این شکل که پروژه های آبخیزداری با کاهش میزان فرسایش خاک زمینه نفوذ آب در خاک را فراهم می کنند.عقیقی با اشاره به اینکه میزان فرسایش سالانه خاک بر طبق آخرین بررسی ۱۶.۷تن در هکتار است که حدود دو میلیارد تن خاک در سال می شود، تصریح کرد: اکنون تحقیقات جدیدی با استفاده از فناوری هسته ای در حال انجام است که احتمالا تا اوایل سال آینده به نتیجه خواهد رسید تا بتوان میزان هدررفت خاک را بدست آورد.وی اظهار کرد: ارزیابی های اقدامات آبخیزداری نشان می دهد اگر عوامل تخریب ثابت باشد، ۱۶.۷ تن در هکتار در سال را به سالانه هشت تا ۱۰ تن در هکتار برساند، اما عوامل تخریب فعال همانند پروژه های توسعه ای راه و ... همچنان فعال است.مدیر دفتر حفاظت خاک سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری گفت: عومل تخریب که بیشتر انسانی است و بخشی نیز به دلیل ساختار جوان زمین شناسی کشور به صورت طبیعی رخ می دهد، موجب پیشی گرفتن تخریب از احیاء شده است. استان هایی که دارای بارندگی بیشتر هستند، معمولا فرسایش خاک بیشتری خواهند داشت.عقیقی بیان کرد: در سال جاری حدود ۵۵۰ حوزه و زیرحوزه در آبخیزداری در دست اجرا داریم که در قالب ۱۱ طرح آبخیزداری و طرح های استانی همانند آبخیزداری در حوزه سدهای موجود، در حوزه کارون، کرخه، سفید رود، حاشیه کویر مرکزی، گلستان و... هستند.وی تصریح کرد: در سال جاری ۴۷۹ میلیارد تومان اعتبار از محل اسناد خزانه اسلامی به آبخیزداری در کشور تخصیص یافته است که بیشتر صرف دیون سال های گذشته شده است.مدیر دفتر حفاظت خاک سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری در خصوص اقداماتی که می توان در برابر طرح های توسعه ای مسبب فرسایش خاک، انجام داد، گفت: راهی جز هماهنگی تمام دستگاه های اجرایی متولی وجود دارد.