قطر کشور بی سرزمین ها! :: نشریه خبری پایدار


قطر کشور بی سرزمین ها!

درخواست حذف این مطلب
«المیاسه بنت حمد» خواهر امیر قطر سرمایه گذار فیلم فروشنده پیش دستی کرده و کسب جایزه ی اسکار را برای فیلمش به خودش و هم وطنانش تبریک گفته! قطر به بازی با شاه مهره های دیگر کشورها عادت دارد. همانطور که «ژاوی هرناندز» ستاره اسپانیایی را به السد آورد «استفن که رونو» را از کنیا بر ای تیم دو میدانی «یانی مارچوکوف»(با نام جابر سعید سالم) بلغار را برای رقابت با رضازاده به تیم ملی وزنه برداری اش «فمی اوگونودو» نیجریه ای را برای دو میدانی و برتراند روین را از فرانسه برای هندبالش...واشنگتن پست نوشته بود از 39 ورزشکار اعزامی قطر به المپیک ریو 23 نفر از آنها قطری نبودند و کاوران ورزشی قطر ترکیبی از 17 کشور جهان بود!اما قطر فقط به ورزشکار نیاز ندارد او این روزها برای جبران سرشکستگی ناشی از حمایت از داعش به فعالیت های هنری و فرهنگی بیشتر محتاج است شکار اصغر فرهادی برای قطر یک موفقیت بزرگ بود. قطری ها حالا اسکار هم گرفته اند! کشوری که به اندازه ی پر کردن یک موزه ی دوازده متری هم پیشینه و میراث تاریخ و تمدنی ندارد امروز به کمک ذوق ایرانی اسکار گرفته است. قطر همان اندازه که برای کاهش قدرت منطقه ای ایران ناچار به حمایت از داعش می شود برای نجات خود از بی هویتی تاریخی و تمدنی ناچار از سرمایه گذاری در فرهنگ و هنر ...